فراوری پادتن و سلول ایمنی خاص در بدن بیماران بهبود یافته از کووید 19

به گزارش وبلاگ انجمن ما، یک مطالعه جدید نشان می دهد که بدن افراد رها شده از شر بیماری کووید 19 پادتن ها و سلول های T خاصی فراوری می نماید که نشان می دهد چه بخشی از کروناویروس جدید در تحریک واکنش های ایمنی مؤثرترین است و بنابراین باید توسط واکسن های بالقوه مورد هدف قرار گیرد.

فراوری پادتن و سلول ایمنی خاص در بدن بیماران بهبود یافته از کووید 19

به گزارش وبلاگ انجمن ما از ایسنا، یک مطالعه جدید نشان داده است که بیماران مبتلا به کروناویروس جدید که به تازگی بهبود یافته و مرخص شده اند، آنتی بادی های اختصاصی ویروس و سلول های T فراوری می نمایند.

هنوز معلوم نیست که چرا پاسخ های ایمنی به طور کلی در بیماران متفاوت است. به گفته دانشمندان، این تنوع ممکن است با مقادیر اولیه ویروسی که وارد بدن بیماران شده، حالات جسمی و شرایط سلامتی آنها یا میکروبیوتا یا ریزاندامگان همزیست آنها معین گردد.

سایر سؤالات مطرح شده شامل این است که آیا این پاسخ های ایمنی در برابر قرار دریافت مجدد در معرض کروناویروس جدید ایمن هستند و دقیقاً کدام انواع از سلول های T با آلودگی به ویروس فعال می شوند.

به همین ترتیب لازم به یادآوری است که آزمایشات آزمایشگاهی برای تشخیص پادتن ها یا آنتی بادی های SARS-CoV-2 در افراد هنوز احتیاج به اعتبار بخشی بیشتری دارند تا در خصوص دقت و اعتبار آنها تصمیم گرفته گردد.

دانشمندان نمونه خون را از بیماران مبتلا به کووید 19 که به تازگی از این بیماری بهبود یافته اند، جمع آوری نموده و ایمنی هومورال و سلولی خاص SARS-CoV-2 را در هشت بیمار تازه مرخص شده شناسایی کردند.

تجزیه و تحلیل پیگیری بر روی 6 بیمار دیگر دو هفته پس از ترخیص نیز مقادیر بالای پادتن IgG را نشان داد. در هر 14 بیمار مورد آزمایش، 13 بیمار، فعالیت خنثی نماینده را در برابر قرار دریافت مجدد در معرض ویروس نشان دادند.

قابل ذکر است که بین پادتن های خنثی نماینده و تعداد سلول های T خاص ویروسی ارتباط مستقیمی وجود داشت.

چن دونگ نویسنده این مطالعه از دانشگاه سینگهوا (Tsinghua) گفت: این یافته ها نشان می دهد که هر دو سلول B و T در محافظت از سیستم ایمنی بدن در برابر عفونت ویروسی مشارکت می نمایند. کار ما مبنایی برای تجزیه و تحلیل بیشتر ایمنی محافظتی و درک مکانیسم زمینه ساز توسعه کووید 19 به ویژه در موارد شدید فراهم نموده است. این مطالعه همچنین در طراحی واکسن مؤثر برای محافظت در برابر این عفونت کاربرد دارد.

هر دو گروه بیماران تازه مرخص شده و دو هفته مرخص شده در مقایسه با گروه کنترل سالم، سطح بالاتری از پادتن های IgM و IgG را نشان می دهد که به پروتئین نوکلوکپسید SARS-CoV-2 متصل می شوند و RNA ژنومی ویروس و همچنین دامنه اتصال-گیرنده پروتئین S-RBD را که در فرآیند ورود ویروس به سلول های میزبان نقش دارند، محاصره می نمایند.

روی هم رفته این یافته ها نشان می دهد که بیماران مبتلا به کووید-19 می توانند پاسخ های پادتن را به پروتئین های SARS-CoV-2 سوار نمایند و نشان می دهند که این پادتن ها حداقل تا دو هفته پس از ترشح حفظ می شوند.

به همین ترتیب، پنج بیمار که به تازگی مرخص شده بودند، غلظت بالایی از پادتن های خنثی نماینده که به یک pseudovirus متصل شده بودند و بیان پروتئین S متعلق به SARS-CoV-2 را موجب می شوند. پادتن های خنثی نماینده مانع از اتصال ذرات عفونی با سلول های میزبان می شوند. به همین ترتیب، همه به جز یک بیمار، دارای پادتن های خنثی نماینده بودند.

همچنین در مقایسه با گروه کنترل سالم، پنج بیمار تازه مرخص شده دارای غلظت بالاتری از سلول های T بودند که اینترفرون-گاما (IFNγ) ترشح می نمایند که یک مولکول سیگنالینگ است که نقش مهمی در ایمنی بدن و پاسخ به پروتئین نوکلئوکپسید SARS-CoV-2 دارد.

اینها همان بیمارانی بودند که غلظت بالایی از پادتن های خنثی نماینده داشتند. همچنین سه بیمار تازه مرخص شده، سطح قابل تشخیصی از سلول های T ترشح نماینده IFNγ مختص پروتئاز اصلی

SARS-CoV-2 نشان دادند که پروتئینی است که نقش مهمی در تکثیر ویروس دارد.

در همین حال ، هفت بیمار تازه مرخص شده سطح قابل تشخیصی از سلول های T ترشح نماینده IFNγ خاص برای S-RBD در ویروس SARS-CoV-2 را نشان دادند. در مقابل، تنها یک بیمار دو هفته مرخص شده غلظت بالایی از سلول های T ترشح نماینده IFNγ جوابگو به پروتئین نوکلئوکپسید، پروتئاز اصلی و S-RBD داشت.

فنگ چن از بیمارستان چوی یانگ لیو وابسته به دانشگاه تسینگهوا گفت: نتایج ما نشان می دهد که S-RBD یک هدف امیدوار نماینده برای واکسن کووید 19 است، اما یافته های ما احتیاج به تأیید بیشتر در یک گروه عظیم از بیماران مبتلا به این بیماری دارد.

منبع: جام جم آنلاین

به "فراوری پادتن و سلول ایمنی خاص در بدن بیماران بهبود یافته از کووید 19" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "فراوری پادتن و سلول ایمنی خاص در بدن بیماران بهبود یافته از کووید 19"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید